در سفر علمي دو روزه دانشجويان پيام نور به تعداد 16 نفر موفق به بازديد از بخش كوهسرخ كاشمر و شهرستان زاوه شدند.

اين سفر علمي به منظور گرامي داشت روز زمين پاك و آشناي دانشجويان با مناطق طبيعي وروستا ها و اثار تاريخي و اماكن زيارتي  و معادن صورت گرفت.

شروع سفر از محدوده بالا بند فريمان و بخش رخ بود وپس از عبور از شهر بايگ معدن بازالت هاي منشوري مورد بازديد قرار گرفت.

سپس در روستاي ايور به راهنمايي جناب آخرتي از بند خاكي و مزارع زعفران و باغات بادام گسترده در ناحيه و معدن آهن تنورچه بازديد ي كوتاهي برگزار شد.

گلخانه جناب آقاي اثني عشري و نحوه معيشت اهالي در روستاي ايور مورد برسي قرار گرفت.

در پايان روز اول از روستاي گردشگري طرق بازديد شد.و دانشجويان با استقبال و هماهنگي اداره اموزش وپرورش وبخشداري كوهسرخ در اقامتگاه هاي خود مسقر شدند .

در روز دوم زيارت  امامزادگان سيد مرتضي وسيد حمزه كاشمر صورت پذيرفت .و سپس امامزاده اي در شهرستان زاوه و نيز سلطان سليمان در حوالي روستاي چخماق بازديد وزيارت شد.

دانشجويان ضمن حضور در منطقه حفاظت شده كليلاق - علاوه برگفتگو با محيط بانان ...روز زمين پاك را گرامي داشتند .

در پايان سفر اعضاي انجمن علمي جغرافيا در محل ابشار چهارتكاب ضمن اشنايي با ليتولوژي محل با در دست گرفتن پارچه نوشته روز زمين پاك عكس يادگاري گرفتند وروي پرده را امضا نمودند .

سرپرست تيم آقاي حسن صادقي يونسي و مدرس همراه آقاي علي شاملوييان بودند.

 

منبع : اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمانانجمن علمي دانشجويان رشته جغرافياي پيام نور فريمان بخش كوهسرخ كاشمر بازديد كردند
برچسب ها : بازديد ,دانشجويان ,علمي ,روستاي ,آقاي ,كوهسرخ ,انجمن علمي ,روستاي ايور ,قرار گرفت ,شهرستان زاوه ,كوهسرخ كاشمر